M-battery - De webwinkel voor merkbatterijen
Vanaf 25 mei 2018 is er nieuwe Europese privacywetgeving van toepassing, de Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG). Deze nieuwe wet zorgt voor een versterking en uitbreiding van privacy rechten. M-battery gaat zeer zorgvuldig om met uw gegevens zoals u kunt lezen in onze Privacy Policy. Hierin leest u welke gegevens wij van u nodig hebben om uw bestelling zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. De AVG beschrijft een aantal rechten die u heeft met betrekking op uw gegevens.

Recht op inzage
U heeft recht op inzage van uw gegevens die bekend zijn bij M-battery. Indien u een account heeft, logt u in om alle persoonsgegevens te zien welke bekend zijn bij M-battery. Mocht u geen account hebben bij M-battery kunt u via ons contactformulier een verzoek doen om inzage. Uw verzoek wordt altijd direct in behandeling genomen en is doorgaans binnen 24 uur uitgevoerd doch uiterlijk binnen 72 uur.

Recht op wijziging
U kunt eenvoudig uw persoonsgegevens wijzigen indien u inlogt op uw account bij M-battery. Indien u geen account heeft, kunt u uw verzoek via ons contactformulier indienen. Uw verzoek wordt altijd direct in behandeling genomen en is doorgaans binnen 24 uur uitgevoerd doch uiterlijk binnen 72 uur.

Recht op vergetelheid
Alle gegevens welke wij van wetswege niet verplicht zijn te bewaren, kunnen worden verwijderd. U kunt uw verzoek hiertoe via ons contactformulier indienen. Uw verzoek wordt altijd direct in behandeling genomen en is doorgaans binnen 24 uur uitgevoerd doch uiterlijk binnen 72 uur.
      26-05-2018 20:41     Reacties ( 0 )
Reacties (0)

Geen reacties gevonden.

M-battery © 2013 - 2020